Sprzedaż nagrzewnic i klimatyzatorów

serwis / wynajem

Wybierz dział firmy

WYBRANO:

Nagrzewnice gazowe GA na propan bez odprowadzenia spalin

CHARAKTERYSTYKA

Nagrzewnice gazowe GA bez odprowadzenia spalin na propan, udostępniamy Państwu w następujących wariantach:

GA 110 E

GA 60/85 E

GA 42 E

GA 25 E

Ogrzewanie dostępne na zasadach sprzedaży i wypożyczenia. Gwarantowana pomoc techniczna dla ogrzewania.

ZASADY DZIAŁANIA

 • Bezpośrednie nagrzewanie ze 100% wydajnością.
 • Regulacja mocy.
 • Regulowana temperatura wydmuchu w zakresie 80-185 °C (1 m).
 • Czysty palnik dzięki podłączeniu powietrza z zewnątrz (GA 60 E / GA 85 E en GA 110 E).
 • Modele od GA 42 mogą być podłączane do modulującego systemu kontrolnego (patrz strona 19).

ZASTOSOWANIA
Rolnictwo
• Ogrzewanie hangarów.
• Suszenie i przechowywanie produktów rolnych.
Hodowla zwierząt
• Ogrzewanie chlewni i ferm kurzych.
Ogrodnictwo
• Ogrzewanie szklarni i tuneli foliowych. (Uwaga: kontrolować poziom emisji CO2 i CO).
• Suszenie cebulek kwiatowych (przez krótki czas), w przypadku którego wymagany jest duży stopień wentylacji, aby uniknąć powstawania szkodliwego etylenu.

ZASTOSOWANIA SPECJALNE
Modele przenośne mogą być podłączone do butli gazowych i świetnie sprawdzają się na budowach. Butle muszą posiadać wystarczającą wydajność odparowania. Dla większych modeli potrzebne będą 2, a nawet 3 połączone ze sobą duże butle z gazem. Grzejniki można podłączyć do dużego zbiornika z propanem.

CHARAKTERYSTYKA

 • Czyste spalanie, łatwość utrzymania.
 • Wysoka wydajność za niską cenę.
 • Podwozie dostępne jako wyposażenie dodatkowe (GA 60/85 E).
 • Podwozie GA 110 E w standardzie.
 • Odporna na wilgoć i pył skrzynka sterownicza z wyjątkiem GA-25 E.
 • Osłonę zewnętrzną można zdjąć przed czynnościami serwisowymi.
 • Magnetyczny zawór dopływu gazu z fi litrem. Podwójne zabezpieczenie dopływu gazu.
 • Atest CE-GASTEC.
 • GA 25 E nie jest odpowiedni do ferm/hodowli.
 • Modele GA (z wyjątkiem GA 25 E) mogą dmuchać zarówno poziomo, jak i pionowo (do góry lub na dół) przy dmuchawie instalacji suszącej.
 • W modelach GA-EV można ustawiać zarówno wydmuch poziomy, jak i pionowy, do góry lub na dół, przy dmuchawie w instalacji suszącej.