Sprzedaż nagrzewnic i klimatyzatorów

serwis / wynajem

Wybierz dział firmy

Modele urządzeń:

WYBRANO:

Klimatyzacja w biurze, czyli kilka słów o obowiązkach pracodawcy

CHARAKTERYSTYKA

Należy zdawać sobie sprawę, że współcześni pracodawcy zobowiązani są do utrzymania odpowiedniej temperatury w biurze oraz regularnej konserwacji wszystkich nawiewów. Brudne oraz źle ustawione urządzenia mogą skutkować otrzymaniem kary pieniężnej.

Podstawowe informacje

W pomieszczeniach pracowniczych, pracodawca zobowiązany jest zapewnić taką temperaturę, aby była odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy. Trzeba jednak pamiętać, że nie może być ona niższa niż 14 stopni Celsjusza, no chyba że nie pozwalają na to względy technologiczne. Z kolei w pomieszczeniach pracy przeznaczonych do wykonywania lekkiej pracy fizycznej i pracy biurowej temperatura nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza.

Klimatyzacja w biurach

Coraz większa ilość pracodawców decyduje się na montaż klimatyzacji w biurach. Trzeba jednak pamiętać, że związane są z tym pewne obowiązki. Do najważniejszych zaliczyć należy odpowiednią konserwację urządzeń oraz konieczność stosowania środków ograniczających rozprzestrzenianiu się hałasu i drgań.

Konserwacja klimatyzacji

Polskie prawo nakłada na pracodawców obowiązek regularnego serwisowania klimatyzacji. Trzeba jednak zaznaczyć, że treść rozporządzenia nie jest sprecyzowana i nie mówi wprost, czym jest „odpowiednia konserwacja”. Informacje na temat częstotliwości i środków, których należy użyć do czyszczenia, umieszczone są w instrukcji obsługi. Jeżeli jednak jej nie posiadamy, to należy przyjąć, że powinno się ją przeprowadzać minimum raz do roku. Trzeba również zaznaczyć, że doprowadzane do pomieszczeń powietrze, należy oczyszczać zarówno z pyłów, jak i szkodliwych dla zdrowia substancji. Mało tego – klimatyzacja powinna być zainstalowana w taki sposób, aby wydostający się z niej strumień powierza nie był skierowany, w bezpośredni sposób, na stanowisko pracy oraz nie powodował przeciągów.

Konserwacja klimatyzacji – dlaczego jest ważna?

W klimatyzacji, zwłaszcza takiej, która nie jest odpowiednio konserwowana, mogą rozwijać się bakterie i grzyby. Zanieczyszczone powietrze może wywoływać u pracowników m.in. podrażnienia błon śluzowych, kaszel oraz reakcje alergiczne.